Veckans skrinskomöten

Äventyrs- och Spejarscouternas skrinskomöten den här eckan kommer inte attt kunna gå av stapeln som planerat pga dåligt isläge på stadens isplaner.

Äventrsscouter:
Möte 13.2 kl. 17-18:00 för ALLA äventyrsscouter vid Mögeli. Ta med pulkka / annat åkdon och varma kläder.

Spejarscouter
Möte 14.2 17-18:00 för ALLA spejarscouter vid Mögeli. Mötet kommer att vara utomhus och behandla isvett, ta med utekläder du kan rulla runt lite i.

Hälsningar
Linus