ADVENTSKALENDERKAMPANJEN BÖRJAR I OKTOBER!

Adventskalendrar kan beställas till försäljning via den här länken: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=37832. (För försäljare)

Adventskalendrar kan köpas via den här länken: https://www.adventtikalenteri.fi/osta/lippukunta/sjoscoutkaren-sailors/. (Vem som helst, dela gärna länken till bekanta)

Terminsstart 20.8

Välkomna på Sjöscoutkårens Sailors terminsstart den 20.8 kl. 18 i Gloparken på Brändö. Alla scouter, nya som gamla, och föräldrar är varmt välkomna att träffa kårens ledare och ta del av information om höstens verksamhet, segling och mötestider.

Verksamhet på våren och sommaren

Denna information har även gått ut per mejl.

Kåren har fått vidare information från Finlands Scouter (FS) gällande slutet av våren och sommaren, och kårens styrelse (Skeppsrådet) har på måndag fattat beslut om hur kårens verksamhet kommer att se ut.

Alla kårens seglatser som ordnas före 30.6 är inhiberade. Skeppsrådet anser att det inte går att ordna seglatser enligt FS rekommendationer på ett säkert sätt. Det planerade dagslägret för vargungar kommer inte att ordnas, utan har inhiberats. Detta beslut fattade Skeppsrådet med samma grunder som för kårens egna kvällsseglatser. 

Vissa åldersgrupper fortsätter med onlinemöten i maj, och mer info fås av åldersgruppsansvariga. Under veckorna 23 och 24 ordnas åldersgruppsvis ett sista avslutande möte utomhus, där vi respekterar avstånden till varandra. Mer info kommer så snart som möjligt.

Den 1 augusti ordnar vi ett dagsläger som ännu är i planeringsskedet. 40 scouter kan delta, och anmälan öppnar nästa veckas måndag (18.5) och länken hittas i e-postmeddelandet eller under fliken Evenemang. Deltagaravgiften täcker maten under dagen (troligtvis lunch, mellanmål och middag).

Kvällsseglatser före 13.5 inhiberade

Alla kvällsseglatser som skulle ordnats före den 13.5 är inhiberade. Gällande kvällsseglatser efter det återkommer vi så snart vi har mer information.

Anmälningen för sommarens seglatser är fortfarande öppen och i nuläget strävar vi till att ordna dem, såvida inte rekommendationerna förändras. Också gällande dem försöker vi informera så snabbt som möjligt.

För alla åldersgrupper ordnas någon form av distansscouting som kommer att fortsätta fast mötesverksamheten enligt plan skulle övergå i segling. Ta kontakt med din åldersgruppsledare om du har missat informationen.

Distansscouting kör igång!

Ett mejl har idag skickats åt alla föräldrar och scouter om kårens distansscouting, som kör igång inom kort. Hoppas vi får diverse tekniker att fungera och så ses vi på onlinemöten!

Paus i kårens veckomöten

I enlighet med Finlands Scouters riktlinjer har Sjöscoutkåren Sailors Skeppsråd beslutat att ställa in alla veckomöten fram till den 15 april. Detta görs för att minska spridningen av coronaviruset.

Sjöscoutkåren Sailors informerar mer om saken till alla medlemmar i den takt som informationen kommer från våra takorganisationer, som också kan skicka info direkt åt alla scouter via Kuksa.

Finlands Svenska Scouters nyhet om paus i scoutverksamheten hittar du här: https://www.scout.fi/nyheter/paus-i-scoutverksamheten-pa-grund-av-coronaviruset/

Finlands Scouters riktlinje om saken har gått per e-post till alla Finlands Scouters medlemmar och nyheten hittar du även här på finska: https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/

Nya seglatser att anmäla sig till!

Under fliken ”kommande evenemang” hittar du nu en massa olika seglatser du kan anmäla dig till! Kom ihåg att anmäla dig enligt din åldersgrupp, då vissa seglatser är i första hand för vissa åldersgrupper. Den åldersgruppsspecifika anmälan är öppen 26.2-4.3, efter det kan man anmäla sig till vilken dags-, veckosluts- eller kvällsseglats som helst. Observera att långseglatserna ändå är åldersgruppsspecifika!