Evenemang

14-15.3.2020 Förläggning
Vårens förläggning ordnas traditionsenligt på Lärkans i Noux. Mera info om förläggningen kommer inom kort, men anmäl dig redan nu! Anmälningslänk! Här hittar du ett Infobrev. Åldersgrupp: Alla, för explorerscouter gäller 13-15.3. Sista anmälninsgdag: 4.3

Kvällsseglatser 5.5, 6.5 och 12.5
Brändö Seglare, Helsingfors, gratis!
Åldersgrupp: Äventyrsscouter och äldre
Sista anmälningsdag: 3.5
Anmälningslänk 5.5
Anmälningslänk 6.5
Anmälningslänk 12.5
Utöver de åldersgruppsspecifika kvällsseglatserna ordnas tre kvällsseglatser för de som vill hinna segla ännu lite mer. Anmäl dig till en eller fler. Inga förhandskunskaper krävs.

Dagsseglats 1 21.5 och Dagsseglats 2 31.5
Brändö Seglare, Helsingfors, 15€
Åldersgrupp: Vargungar
Sista anmälningsdag: 3.5
Anmälningslänk 21.5
Anmälningslänk 31.5
Dagsseglatsen är ett utmärkt tillfälle för vargungarna att i lugn och ro bekanta sig med segling. Vi äter lunch och mellanmål ombord, men kommer tillbaka iland till eftermiddagen.

Veckoslutsseglats 1 6-7.6
Start och avslutning på Brändö Seglare, Helsingfors, 30€
Åldersgrupp: Äventyrsscouter
Sista anmälningsdag: 3.5
Anmälningslänk
Veckoslutsseglatsen är tänkt som ett första smakprov på en längre seglats för kårens äventyrsscouter. Vi sover och lagar mat på båten, samt bekantar oss med segling på scouternas nivå. Det är bra om man har deltagit på kvällsseglats före man kommer med på veckoslutsseglats, men annars krävs ingen förhandskunskap. Vi lär oss tillsammans!

Veckoslutsseglats 2 13-14.6
Start och avslutning på Brändö Seglare, Helsingfors, 30€
Åldersgrupp: Spejarscouter
Sista anmälningsdag: 3.5
Anmälningslänk
Under spejarscouternas veckoslutsseglats bekantar vi oss med segling och framförande av segelbåt. Vi lär oss grunderna i navigation och hur det är att bo på båt. Vissa av deltagarna har kanske sovit på båt tidigare, men det är inget krav. Det är bra om man har deltagit på kvällsseglatser före sin första veckoslutsseglats.

Vargungeläger 15-17.6
I sommar ordnas ett dagsläger för vargungar med mycket spännande program! Programmet ordnas dagligen ca kl. 9-16. Under lägret lär vi oss grundläggande seglingsfärdigheter och övar i praktiken i Brändö Seglares optimistjollar. På lägret finns ledare och deltagare från både Sailors och BS. Mer info kommer så småningom!

Långseglats 1 6-10.7, start och avslutning på Brändö Seglare, Helsingfors och Långseglats 2 25-29.7, Brändö Seglare till Förbundslägret Najs2020, Sagu,
Pris: 100€
Åldersgrupp: Spejar- och explorerscouter
Sista anmälningsdag: 3.5
Anmälningslänk 6-10.7
Anmälningslänk 25-29.7
Att vara på långseglats är lite som att vara på ett jättelitet läger eller som en lång veckoslutsseglats: utmaningar, nya lärdomar och fri samvaro. Tillsammans med skepparen och vice skepparen framför deltagarna båten. Vi tar i land varje natt, lagar mat tillsammans och sover ombord. Före du kommer på långseglats är det bra om du har sovit på båt tidigare, men annars krävs inga förhandskunskaper.

29.7-5.8.2020 Förbundslägret Najs2020
Förbundslägret Najs2020 ordnas i Ahtela i Sagu. Kårens äventyrs-, spejar- och explorerscouter deltar i lägret. Mer info finns på hemsidan för Najs2020, och anmälan är redan öppen! Samma infobrev som också gått ut per mejl finns här.

Veckoslutsseglats 3 22-23.8
Start och avslutning på Brändö Seglare, Helsingfors, 30€
Åldersgrupp: Spejarscouter (scouter födda 2006, 2007 eller 2008, höstens uppflyttningar är före det här!)
Sista anmälningsdag: 3.5
Anmälningslänk
Under spejarscouternas veckoslutsseglats bekantar vi oss med segling och framförande av segelbåt. Vi lär oss grunderna i navigation och hur det är att bo på båt. Vissa av deltagarna har kanske sovit på båt tidigare, men det är inget krav. Det är bra om man har deltagit på kvällsseglatser före sin första veckoslutsseglats.