Explorerscouter

Avdelningens kvällsseglatser hösten 2019

Höstens kvällsseglatser börjar vecka 34. Alla kvällsseglatser startar från Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10. Avdelningen är indelad i mindre grupper under kvällsseglatserna och gruppernas seglingstider hittar du längre ner på sidan. Observera att seglatsdagarna kan ändra per vecka! Kom i tid till kvällsseglatserna och meddela alltid Linus per e-post eller sms i god tid ifall du inte kan komma med på någon kvällsseglats. Med till kvällsseglatserna behöver du varma och ordentliga utekläder enligt väder samt egen flytväst ifall du har en. Kom ihåg att elektronik lätt tar skada ombord. Matsäck behöver man inte.

Avdelningen seglar på följande sätt:

20.8 21.8 22.8 27.8 29.8 4.9/5.9 11.9
18:00-20:00 Äs 1 Exp Äs 2 Äs 3 Spe 1 Spe 2 Spe 3

Gruppindelningen kommer per mejl före terminsstarten, och delas även ut på papper på terminsstarten den 19 augusti.

Explorerscouterna har möjlighet att segla som vice-skeppare på övriga seglatser, och det finns även datum då båten står till explorerscouternas förfogande: kolla skepparlistan (länk finns i whatsapp-gruppen)!

Explorerscouter är scouter födda 2001-2003. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Explorerscouterna har hyuvudsakligen möten på måndagar varannan vecka. I januari ordnas ett planeringsmöte då vi tillsammans planerar vårens program. Som explorerscouternas ledare fungerar Alma Lüttge och Ellen Sahlström.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens exploreransvariga Alma eller Ellen (förnamn(at)sailors.fi), eller sekreterare Linnea Westerlund, linnea(at)sailors.fi.