Explorerscouter

Explorerscouter är scouter födda 2003-2005. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Explorerscouternas program för våren 2021 dyker upp inom kort.

Explorerscouterna har möten varannan onsdag jämna veckor. För tillfället är mötena på distans.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens exploreransvariga Kajsa, kajsa(at)sailors.fi, eller kårens sekreterare Ellen, ellen(at)sailors.fi.