Explorerscouter

Explorerscouter är scouter födda 2002 eller tidigare. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Explorerscouterna har under vårterminen 2018 Explorer-träffar ca två gånger i månaden. Första träffen ordnas 24.1 kl.18-19:30 i Mögeli.
Närmare info skickas via Whatsapp och Epost.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens avdelningschef Linus Sundström, linus(at)sailors.fi, eller sekreterare Linnea Westerlund, linnea(at)sailors.fi, eller