Explorerscouter

Explorerscouter är scouter födda 2003 eller tidigare. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Under hösten ordnas 2 kvällseglatser för explorerscouter, torsdagarna 20.9 och 27.9, kl. 18:00-20:00.

Alla kvällsseglatser startar från Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10. Med till kvällsseglatserna behöver scouterna ordentliga och varma utekläder samt egen flytväst om man har en. Kom i tid till kvällsseglatserna och meddela din åldersgruppsansvariga ifall du inte kan komma.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens avdelningschef Linus Sundström, linus(at)sailors.fi, eller sekreterare Linnea Westerlund, linnea(at)sailors.fi.