Explorerscouter

Explorerscouter är scouter födda 2001-2003. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Explorerscouterna har hyuvudsakligen möten på måndagar varannan vecka. I januari ordnas ett planeringsmöte då vi tillsammans planerar vårens program. Som explorerscouternas ledare fungerar Alma Lüttge och Ellen Sahlström.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens exploreransvariga Alma eller Ellen (förnamn(at)sailors.fi), eller sekreterare Linnea Westerlund, linnea(at)sailors.fi.