Explorerscouter

Explorerscouter är scouter födda 2002 eller tidigare. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Explorerscouterna seglar varannan torsdag kl. 18-20, den 17.5 och den 31.5.

Alla kvällsseglatser startar från Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10. Med till kvällsseglatserna behöver scouterna ordentliga och varma utekläder samt egen flytväst om man har en. Kom i tid till kvällsseglatserna och meddela din åldersgruppsansvariga ifall du inte kan komma.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens avdelningschef Linus Sundström, linus(at)sailors.fi, eller sekreterare Linnea Westerlund, linnea(at)sailors.fi.