Explorerscouter

Explorerscouter är scouter födda 2002-2004. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Explorerscouternas program våren 2020

I januari ordnas ett planeringsmöte där vi tillsammans planerar vårens program. Som explorerscouternas ledare fungerar Kajsa Olson.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens exploreransvariga Kajsa, kajsa(at)sailors.fi, eller kårens sekreterare Ellen, ellen(at)sailors.fi.