Explorerscouter

Explorerscouter är scouter födda 2003-2005. Alla explorerscouter fungerar också som ledare eller patrulledare.

Explorerscouternas program hösten 2020

Explorerscouterna har möten varannan onsdag jämna veckor. Mötena börjar och slutar utanför mögeli om inget annat meddelas.

Vill du bli explorerscout? Ta kontakt med kårens exploreransvariga Kajsa, kajsa(at)sailors.fi, eller kårens sekreterare Ellen, ellen(at)sailors.fi.