Om kåren

Välkommen till Sailors!

Sjöscoutkåren Sailors är en sjöscoutkår i Östra Helsingfors som är grundad 1956. Kårens verksamhet går på svenska, och kåren är en del av Finlands Svenska Scouter r.f. (FiSSc). Vår kårlokal heter Mögeli och finns på Brändö, hur du hittar till kårlokalen kan du läsa här.

Kåren har ca 100 medlemmar i alla åldrar som deltar i evenemang. Under senhösten, vintern och i början av våren har vi veckomöten, och under resten av året seglar vi med kårens båt s/y Lova. Utöver kvällsseglatser och veckomöten ordnar vi traditionellt scoutigt program som förläggningar, sommarläger, hiker och långseglatser. Mer info om dem hittar du under fliken evenemang.

Mögeli

S/Y Lova

Evenemangsbeskrivningar

Kontakt