Kårlokalen Mögeli

Mögeli är kårens möteslokal där alla scouter samlas för sina veckomöten. Mögeli hittar du på på innergården av Stugberget 1 på Brändö.

Under seglingssäsongen (maj-september) seglar alla scouter och då ses vi på Brändö Seglare.