Äventyrsscouter

 

Äventyrsscouterna seglar på onsdagar kl.18-20 och har samma gruppindelning som under mötena. Äs1 seglar 9.5 och 23.5. Äs2 seglar 16.5 och 30.5.

Alla kvällsseglatser startar från Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10. Med till kvällsseglatserna behöver scouterna ordentliga och varma utekläder samt egen flytväst om man har en. Kom i tid till kvällsseglatserna och meddela din åldersgruppsansvariga ifall du inte kan komma.

Är du intresserad i att bli äventyrsscout? Har du frågor? Ta kontakt med kårens avdelningschef Linus Sundström, linus(at)sailors.fi, eller sekreterare Linnea Westerlund, linnea(at)sailors.fi, eller