Äventyrsscouter

Avdelningens kvällsseglatser våren 2019

Höstens kvällsseglatser börjar vecka 19. Äventyrsscouternas seglingsdag är onsdag, och spejarscouterna seglar på torsdag. Alla kvällsseglatser startar från Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10. Avdelningen är indelad i mindre grupper under kvällsseglatserna och gruppernas seglingstider hittar du längre ner på lappen. Kom i tid till kvällsseglatserna och meddela alltid Linus per e-post eller sms i god tid ifall du inte kan komma med på någon kvällsseglats. Med till kvällsseglatserna behöver du varma och ordentliga utekläder enligt väder samt egen flytväst ifall du har en. Kom ihåg att elektronik lätt tar skada ombord. Matsäck behöver man inte.

Avdelningen seglar på följande sätt:

8.5 9.5 15.5 16.5 22.5 23.5 27.5 29.5
18:00-20:00 Äs 1 Spe 1 Äs 2 Spe 2 Äs 1 Spe 3 Exp Äs 2

 Gruppindelningen hittar ni i den mejlade versionen och på lappen som delas ut på flagghissningen.

Det ordnas i juni även kvällsseglatser och spejar- och explorerscouter har förkörsrätt till dessa. Seglatserna ordnas 3.6, 5.6 och 6.6 kl. 18-20. Det finns skilda anmälningslänkar till dessa kvällsseglatser, de kommer att dyka upp på hemsidan.

För äventyrsscouter finns även möjlighet att segla med en större båt, s/y Navigator, som är Finlands Svenska Scouters skolningsfartyg. Kvällsseglatser ordnas ordnas 4.6 och 5.6, och tar ca 3h. Mer information finns här:

https://www.partio.fi/event/fissc-kvallsseglats-for-aventyrsscouter/

https://www.partio.fi/event/fissc-kvallsseglats-for-aventyrsscouter-2/

 

Är du intresserad i att bli äventyrsscout? Har du frågor? Ta kontakt med kårens avdelningschef Linus Sundström, linus(at)sailors.fi, eller sekreterare Ellen Sahlström, ellen(at)sailors.fi.