Äventyrsscouter

Höstens kvällsseglatser börjar vecka 35. Äventyrsscouternas seglingsdag är onsdag, medan spejarscouter seglar torsdag. Alla kvällsseglatser startar från Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10. Avdelningen är indelad i mindre grupper under kvällsseglatserna och gruppernas seglingstider hittar du längre ner på lappen. Kom i tid till kvällsseglatserna och meddela alltid Linus per e-post eller sms i god tid ifall din scout inte kan komma med på någon kvällsseglats. Med till kvällsseglatserna behöver scouten varma och ordentliga utekläder enligt väder samt egen flytväst ifall ni har en. Kom ihåg att elektronik lätt tar skada ombord. Matsäck behöver man inte.

Avdelningen seglar på följande sätt:

 

29.8 29.8 30.8 5.9 6.9 12.9 13.9 19.9 20.9
17:00-18:15 Äs1 Äs2 Äs1 Äs2
18:30-19:45 Äs3 Äs4 Äs3 Äs4
18:00-20:00 Spe1 Spe2 Spe3 Exp

Seglatsgrupperna har mailats åt föräldrar. Ifall du inte vet vilken grupp din scout hör till ta kontakt med Linus.

 

Höstens mötestider:

Avdelningens möten börjar vecka 39. Mötena hålls i Mögeli, Stugberget 1. Möten kommer fortsättningsvis att ordnas varannan vecka. Äventyrsscouterna kommer att träffas i två grupper på onsdagar, medan spejarscouter mötar torsdagar. Mera info om mötena updateras på hemsidan och per mail innan mötena börjar.

 

Är du intresserad i att bli äventyrsscout? Har du frågor? Ta kontakt med kårens avdelningschef Linus Sundström, linus(at)sailors.fi, eller sekreterare Linnea Westerlund, linnea(at)sailors.fi, eller