Äventyrsscouter

Äventyrsscouternas möten hösten 2019

Äventyrsscouternas mötesverksamhet börjar onsdagen 25.9!

Äventyrsscouterna möts i två grupper varannan vecka, endera 18:00-19:00 eller 19:00-20:00. Mötesgrupperna meddelas per mail. Om du är osäker på vad din mötesgrupp är, ta kontakt med Linus.

Äventyrsscouternas program:

Vecka Datum Möte
39 25.9 Lekar och lära känna möte. Gemensamt möte 18:00-19:30
41 9.10 Orientering. Utemöte!
43 23.10 patrullutrustning och packning, klä sig rätt
43 26-27.10 Förläggning
45 6.11 Knopar
47 20.11 FHJ
48 29.11 Balders basar i balders salar!
49 4.12 Lägerbål

Är du intresserad i att bli äventyrsscout? Har du frågor? Ta kontakt med kårens avdelningschef Linus Sundström, linus(at)sailors.fi, eller sekreterare Ellen Sahlström, ellen(at)sailors.fi.