Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -09, -10 eller -11.

Höstens möten:

Vu-mötena börjar vecka 39. Vargungarnas mötesdag är tisdag. Vu-mötena hålls i kårens möteslokal Mögeli, Stugberget 1. Grupperna Vu1 och Vu3 har möten kl.17.30-18.30. Grupperna Vu2 och Vu4 har möten kl.18.30-19.30. Om du inte vet vilken grupp din vargunge hör till, kontakta Julia.

Vargungarnas program under hösten:

Vecka Program
39 Lära känna varandra
40 Båtens delar
41 Detektiven
42 Höstlov (inget möte)
43 Karttecken
Förläggning 27-28.10 på Lärkans i Noux
44 Trangia
45 Spelmöte
46 Knopar
47 Julpyssel
48 Julfestövning
49 Julfestövning
Kårens julfest 9.12 kl.14
50 Luciatåg torsdagen 13.12


Meddela alltid Julia per e-post eller sms i god tid ifall din vargunge inte kan komma med på något möte!

Höstens förläggning:

Kårens höstförläggning ordnas 27-28.10 på Lärkans i Noux. Mera info om förläggningen hittar du på infolappen som mejlats åt föräldrarna och delats ut under kvällsseglatserna. Hoppas just du kommer med på höstens förläggning!

Kontaktuppgifter:

Vill du börja i scouterna? Ta då kontakt med kårens sekreterare Linnea Westerlund per e-post linnea(at)sailors.fi så sätter hon dig på kölistan för höstens grupper.

Om du har frågor om kvällsseglatser, möten eller annat ta då kontakt med vu-chef Julia Lövegren per e-post julia(at)sailors.fi eller telefon 0442952580