Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -09, -10 eller -11.

Vårens möten:

Vu-mötena börjar vecka 3. Vargungarnas mötesdag är tisdag. Vu-mötena hålls i kårens möteslokal Mögeli, Stugberget 1. Grupperna Vu1 och Vu3 har möten kl.17.30-18.30. Grupperna Vu2 och Vu4 har möten kl.18.30-19.30. Om du inte vet vilken grupp din vargunge hör till, kontakta Julia.

Vargungarnas program för våren:

Vecka Program
3 Startmöte
4 Reportern
5 Första hjälp
6 Karttecken
7 Morse
8 Sportlov (inget möte)
9 Pulkamöte
10 Allemansrätten
11 Knopmöte
12 Spelmöte
13 Sjömärken
Förläggning 30-31.3
14 Inget möte
15 Världsmusik
16 Påskpyssel
17 Båten
HeSS vu-dag på Sveaborg söndagen 28.4
18 Inget möte, troligen flagghissning efter vappen
19 Troligen segling


Meddela alltid Julia per e-post eller sms i god tid ifall din vargunge inte kan komma med på något möte!

Kontaktuppgifter:

Vill du börja i scouterna? Ta då kontakt med kårens sekreterare Ellen Sahlström per e-post ellen(at)sailors.fi så sätter hon dig på kölistan för höstens grupper.

Om du har frågor om kvällsseglatser, möten eller annat ta då kontakt med vu-chef Julia Lövegren per e-post julia(at)sailors.fi eller telefon 0442952580