Vargungar

Kontaktuppgifter:

Ta kontakt med Vera Turtonen (vera(at)sailors.fi), vargungeansvarig, om du har frågor. Om du är intresserad av att börja i scouterna ska du vara i kontakt med Ester Autio (ester@sailors.fi).

Vargungarna har möte varannan onsdag udda veckor i två grupper där den första gruppen har möten klockan [ 17.30-18.30] och den andra 18.30-19.30 Mötena börjar och slutar utanför kårlokalen om ingenting annat meddelas!