Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -11, -12 eller -13.

Vargungarnas möten våren 2021

Vargungarna kommer att ha möten varannan onsdag udda veckor. Vargungarna är indelade i två grupper, gruppindelningen är utskickad per e-post. Grupp 1 har möten 1730-1830 och grupp 2, 1830-1930.

20.1 Samarbete & introduktion
3.2 Pulkaåkning
17.2 Djurens spår
3.3 Isvett
17.3 Förläggningsförberedande möte
31.3 påsk – inget möte
14.4 Vår och växtlighet
28.4 Sjömärken
12.5 Kristihimmelsfärd – inget möte
26.5 Utfärd (tält/eld/kniv)

Kontaktuppgifter:

Ta kontakt med Ellen Sahlström (ellen@sailors.fi), vargungeansvarig och medlemsregisteransvarig om du har frågor. Också om du vill börja i scouterna ska du vara i kontakt med Ellen!