Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -08, -09 eller -10.

Mötestider:

Vargungarna har möten på tisdagar. Vårens vu-möten börjar tisdagen 16.1. Vu-mötena hålls i kårlokalen Mögeli, Stugberget 1. Vargungarna är indelade i två grupper under mötena. Grupp 1 har möten kl.17.30-18.30 och grupp 2 har möten kl.18.30-19.30. Grupperna ser ut på följande sätt:

Grupp1: Elsie, Sabina, Lotta, Aino, Alma, Lucas N, Einar, William, Tuomas, Nila, Merihelmi.

Grupp2: Junie, Henri, Mikael, Robin, Wilhelm, Axel, Lilja, Lucas P, Wilmer, Falcon, Aksel, Annika, Kajsa.

Vårens program:

Vecka Program
3 Startmöte
4 Trangia
5 Pyssel
6 Allemansrätten
7 Spelmöte
8 Sportlov (inget möte)
9 Pulkamöte
10 Konstruktioner
11 Världsmusik
12 Reportern
13 Påskpyssel
14 Påsklov (inget möte)
Förläggning 7-8.4.2018, vargungarna deltar i förläggningen 8.4.
15 Knopar
16 Sjömärken
17 Utflykt
18 Första maj (inget möte)
19 Möjligen redan segling


Meddela alltid Julia per sms eller e-post om ditt barn inte kan delta på något möte!

Vårens förläggning:

Vårens förläggning äger rum 7-8.4.2018 på Lärkans, Noux. Vargungarna deltar i förläggningen söndagen 8.4. Infolappar om förläggningen delas ut på vu-mötena och mejlas även till alla vu-föräldrar. Kontakta förlängningschef Malin: malin(at)sailors.fi om det är något du undrar över.

Sommarläger:

Info om sommarlägret kommer att delas ut under mötena på våren. Infon kommer även att mejlas till alla föräldrar.

Vid frågor kontakta:

Vill du börja i scouterna? Ta då kontakt med kårens sekreterare Linnea Westerlund per e-post linnea(at)sailors.fi så sätter hon dig på kölistan för höstens grupper.

Om du har frågor om kvällsseglatser, möten eller annat ta då kontakt med vu-chef Julia Lövegren per e-post julia(at)sailors.fi eller telefon 0442952580