Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -10, -11 eller -12.

Vargungarnas möten våren 2020

Vargungemötena börjar den 15.1. Vargungarna har möten i två grupper varannan onsdag (udda veckor). De yngre vargungarna, födda 2012 och 2011, har möten kl. 17.30-18.30. De äldre vargungarna, födda 2010, har möten kl. 18.30-19.30. Vargungarnas möten hålls i kårens möteslokal Mögeli, Stugberget 1.

Observera att vissa av mötena är helt och hållet utomhus och att vissa tider avviker från det normala!

Vecka Datum  Möte
3 15.1 Introduktionsmöte
5 29.1 Flaggan
7 12.2 Trangian, ute
9 26.2 Kårmöte för hela kåren kl. 18.00-19.30, ute
11 11.3 Utfärdsklädsel
13 25.3 Utfärd, ute, exakt plats meddelas senare
15 8.4 Seglingsförberedande
17 22.4 Hinderbana, ute (Endast yngre gruppen)
18 29.4 Tält, ute (Endast äldre gruppen) kl. 18.00-19.30

14-15.3.2020 Förläggning:

Vårens förläggning ordnas 14-15.3.2020 på Lärkans i Noux, Esbo. Mera info om förläggningen kommer så småningom, men skriv ner förläggningsdatumet i kalendern redan nu!

Kontaktuppgifter:

Ta kontakt med Ellen Sahlström (ellen@sailors.fi), vargungeansvarig och medlemsregisteransvarig om du har frågor. Också om du vill börja i scouterna ska du vara i kontakt med Ellen! För tillfället är vargungegruppen full, men vi tar in nya scouter till höstterminen.