Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -10, -11 eller -12.

Vargungarnas möten hösten 2019

Vu-mötena börjar 17.9. Vargungarnas mötesdag är tisdag. Vargungarna är indelade i två grupper under mötena. De yngre vargungarna, födda 2012 och 2011, har möten kl.17.30-18.30. De äldre vargungarna, födda 2010, har möten kl.18.30-19.30. Vu-mötena hålls i kårens möteslokal Mögeli, Stugberget 1.

Vunas mötesprogram:

Vecka Program
38 Startmöte
39 Sjömärken
40 Utemöte
41 Knopar
42 Detektiven
43 Karttecken
Förläggning 26–27.10 på Lärkans i Noux
44 Inget möte
45 Spelmöte
46 Första hjälp
47 Julfestövning
48 Julpyssel
49 Julfestövning
Kårens julfest, datum meddelas senare
50 Folkhälsans Luciatåg fredagen 13.12, skild anmälan

Meddela alltid Julia per e-post eller sms i god tid ifall din vargunge inte kan komma med på något möte!

26-27.10.2019 Förläggning:

Höstens förläggning ordnas 26-27.10.2019 på Lärkans i Noux. Mera info om förläggningen delas ut i början av hösten, men skriv ner förläggningsdatumet i kalendern redan nu!

Kontaktuppgifter:

Vill du börja i scouterna? Ta då kontakt med kårens sekreterare Ellen Sahlström per e-post ellen(at)sailors.fi så sätter hon dig på kölistan för höstens grupper.

Om du har frågor om kvällsseglatser, möten eller annat ta då kontakt med vu-chef Julia Lövegren per e-post julia(at)sailors.fi eller telefon 0442952580