Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -08, -09 eller -10.

 

 

Alla kvällsseglatser startar från Brändö Seglare, Granfeltsvägen 10. Med till kvällsseglatserna behöver scouterna ordentliga och varma utekläder samt egen flytväst om man har en. Kom i tid till kvällsseglatserna och meddela din åldersgruppsansvariga ifall du inte kan komma.

Vargungarna seglar på tisdagar och är indelade i mindre grupper.  Kolla med Julia om du inte vet till vilken grupp du hör.

8.5 15.5 22.5 29.5
17:00-18:15 Vu1 Vu3 Vu1 Vu3
18:30-19:45 Vu2 Vu4 Vu2 Vu4


Meddela alltid Julia per sms eller e-post om ditt barn inte kan delta på något möte!

 

 

 

Vill du börja i scouterna? Ta då kontakt med kårens sekreterare Linnea Westerlund per e-post linnea(at)sailors.fi så sätter hon dig på kölistan för höstens grupper.

Om du har frågor om kvällsseglatser, möten eller annat ta då kontakt med vu-chef Julia Lövegren per e-post julia(at)sailors.fi eller telefon 0442952580