Vargungar

Vargungarna är de scouter som är födda -11, -12 eller -13.

Vargungarnas möten hösten 2020

Vargungarna kommer liksom på  våren att ha möten varannan onsdag udda veckor. Vargungarna är indelade i två grupper, gruppindelningen är utskickad per e-post. Grupp 1 har möten 1730-1830 och grupp 2, 1830-1930.

Kontaktuppgifter:

Ta kontakt med Ellen Sahlström (ellen@sailors.fi), vargungeansvarig och medlemsregisteransvarig om du har frågor. Också om du vill börja i scouterna ska du vara i kontakt med Ellen!