Vad kan jag göra i kuksa?

Olika personer har olika rättigheter i Kuksa. Alla som har ett Scout-ID har möjlighet att se sina egna kontaktuppgifter och ändra dessa.

Som målsman för en/ flera minderåriga scout/er har du rättigheter att även se och uppdatera scouternas uppgifter. Kårens ledare har beroende på sin uppgift inom kåren olika befogenheter och inom kåren finns i regel endast en registeransvarig med rättigheterna att se och redigera alla medlemmars uppgifter.

REDIGERA DINA KONTAKTUPPGITER

Då du är inloggad i Kuksa kan du redigera dina uppgifter.

  1. I övre balken ser du på höger sida ditt namn (bredvid en ”gubbe”, mellan ”logga ut” och ”manual”) klicka på ditt namn.
  2. Scrolla neråt tills du ser en blå ruta där det står ”ändra uppgifter”, klicka där.
  3. Gör de redigeringar du vill och scrolla till slutet av sida och tryck ”spara”

ATT GÖRA EN ELEKTRONISK ANMÄLAN TILL EVENEMANG

Anmälan sker alltid via evenemangets anmälningslink och du behöver ditt Scout_ID samt lösenord. Läs mera här.

VAD ÄR KUKSA?

HUR LOGGAR JAG IN I KUKSA?

HUR ANMÄLA SIG TILL ETT EVENEMANG?

VANLIGA FRÅGOR OCH PROBLEM