Distansscouting kör igång!

Ett mejl har idag skickats åt alla föräldrar och scouter om kårens distansscouting, som kör igång inom kort. Hoppas vi får diverse tekniker att fungera och så ses vi på onlinemöten!

Paus i kårens veckomöten

I enlighet med Finlands Scouters riktlinjer har Sjöscoutkåren Sailors Skeppsråd beslutat att ställa in alla veckomöten fram till den 15 april. Detta görs för att minska spridningen av coronaviruset.

Sjöscoutkåren Sailors informerar mer om saken till alla medlemmar i den takt som informationen kommer från våra takorganisationer, som också kan skicka info direkt åt alla scouter via Kuksa.

Finlands Svenska Scouters nyhet om paus i scoutverksamheten hittar du här: https://www.scout.fi/nyheter/paus-i-scoutverksamheten-pa-grund-av-coronaviruset/

Finlands Scouters riktlinje om saken har gått per e-post till alla Finlands Scouters medlemmar och nyheten hittar du även här på finska: https://www.partio.fi/ajankohtaista/partiotoiminta-toistaiseksi-tauolle-koronaviruksen-takia/

Nya seglatser att anmäla sig till!

Under fliken ”kommande evenemang” hittar du nu en massa olika seglatser du kan anmäla dig till! Kom ihåg att anmäla dig enligt din åldersgrupp, då vissa seglatser är i första hand för vissa åldersgrupper. Den åldersgruppsspecifika anmälan är öppen 26.2-4.3, efter det kan man anmäla sig till vilken dags-, veckosluts- eller kvällsseglats som helst. Observera att långseglatserna ändå är åldersgruppsspecifika!

Kårens julfest

Sjöscoutkåren Sailors firar julfest måndagen den 9 december kl. 19 i Brändö Gymnasiums jumppasal. Alla scouter och föräldrar är välkomna!

Terminsstart 19.8 kl. 18

Välkomna på Sjöscoutkårens Sailors terminsstart den 19.8 kl. 18! Terminsstarten ersätter det som tidigare kallats flagghalningen och ordnas i Gloparken på Brändö. Alla scouter, nya som gamla, och föräldrar är varmt välkomna att träffa kårens ledare och ta del av information om höstens verksamhet, segling och mötestider.

Flagghissning 29.4

Flagghissningen ordnas måndagen 29.4 kl. 18.30 på BS, Granfeltsvägen 10. Under flagghissningen kommer det bland annat att delas ut info om vårens kvällsseglatser. Kom ihåg att vi är ute, så ta kläder enligt det!

Vi ses på flagghissningen!