Övrigt program

Finlands Svenska Scouter eller FiSSc är alla finlandssvenska kårers takorganisation. FiSSc ordnar en hel del program ovanpå kårens, som till exempel kurser och åldersgruppsträffar. Dessa evenemang är en fantastisk möjlighet att träffa scouter utanför kåren, samt lära sig nya färdigheter. FiSSc händelsekalender hittas under:

https://www.scout.fi/nyheter/handelser

Hösten 2020 lönar det sig att gå på: Scoutskaba, Spejardag, Gruppledarutbildning för explorerscouter, Citymanövern, FiSScAkademin och FiSScExplosion. Mer info kan man fråga av en ledare eller kolla länken ovanför – där finns anmälningslänkar och all info samlad per evenemang.