Övrigt program

Finlands Svenska Scouter eller FiSSc är alla finlandssvenska kårers takorganisation. FiSSc ordnar en hel del program ovanpå kårens, som till exempel kurser och åldersgruppsträffar. Dessa evenemang är en fantastisk möjlighet att träffa scouter utanför kåren, samt lära sig nya färdigheter. FiSSc händelsekalender hittas under:

https://www.scout.fi/nyheter/handelser