Sommarläger Ö 2021

Läget i världen kan på grund av rådande omständigheter kännas osäkert, men en sak som är säker är att sommaren är på kommande och till sommaren hör givetvis scoutläger

Sommarlägret Ö 2021 ordnas tillsammans med Sjöscoutkåren Sailors, Sjöscoutkåren Vikingarna, Sjöscoutkåren Vikingaflickorna och Sjöscoutkåren Porkala på Stora Bredskär i Kyrkslätt skärgård. 

Lägerlängden varierar på basen av vilken åldersgrupp man hör till. Vargungarna har läger 25–26.07.2021, Äventyrsscouterna 25–28.07.2021 och Spejare och Explorerscouter 25.07–31.07.2021. 

Lägeravgift:
Vargungar: 50€
Äventyrsscouter: 100€
Spejare & Explorerscouter: 150€

Man kan ansöka om subventionering för lägeravgiften av den egna kåren om behovet finns. Skicka då en ansökan till kårens kontaktperson.

Anmäl dig via din egen kårs länk här:
Sailors: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=41187 
Vikingarna: https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/tilaisuus_ilmoittaudu.aspx?Id=41252
Vikingaflickorna:https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=41200 
Porkala: anmälan sänds ut per e-post

Anmälningen stängde den 24.05. Man kan inhibera sin anmälan utan vidare konsekvenser fram till den 30.6.

All aktuell information om lägret kommer att finnas på denna sida. Coronasituationen kan förorsaka ändringar i bl.a. lägerlängden. Staben betonar att vårdnadshavare under lägertiden har ansvar för att möjliggöra avhämtning av sina barn på lägerstabens begäran.

Kårens kontaktpersoner:
Sailors: Jonathan jonathankuhlefelt(at)gmail.com
Vikingarna: Pape patrik.eriksson(at)vikingarna.fi
Vikingaflickorna: Chrisse, chrisse.lassenius(at)vikingaflickorna.fi
Porkala: Crista crista.aberg(at)gmail.com