Seglatser

SEGLATSER (2-14 dagar)
Beskrivning: Skolningsseglats med kårens båt, s/y Lova. Tanken är att utbilda kårmedlemmarna i segling. Rutten är flexibel och bestäms av deltagarna i samråd med skepparen.

Ledare med på evenemanget: En utbildad skeppare och en viceskeppare.

Övernattning: Övernattning sker på båten. Seglatserna kan vara 2-14 dagar. Övernattningsställen kan vara bl.a. gästhamnar och naturhamnar.

Mat: Maten införskaffar under resans lopp. Deltagarna tillreder maten på båten, under uppsikt av skepparen eller viceskepparen. Maten förvaras på båten. Båten är utrustad med kylskåp och gas spis.

Förhandskrav: Deltagit i kvällsseglatser eller har tidigare seglingserfarenhet.

Utrustning: Flytväst, sovsäck, varma vind- och vattentäta kläder, mössa, handskar, simkläder, handduk, necessär, byteskläder enligt seglatsens längd, solglasögon, greppande skor.

Inhiberingsgrunder: För få deltagare.

Hygien: Handtvätt, tandtvätt, simning, WC och rinnande sötvatten på båten. Gästhamnar har dusch och bastu till sina gästers förfogande.