Hajk

HAJK
Beskrivning: En hajk ordnas under ett veckoslut. Evenemanget ordnas för äldre scouter, i skogen. Hajken ordnas helst på senhösten eller senvintern. På en hajk lärs överlevnadskunskaper ut och testas.

Ledare med på evenemanget: Minst en myndig ledare.

Övernattning: Övernattningen sker i vindskydd med öppen eld. En hajk tar 1-2 nätter.

Mat: Maten tillreds själv av deltagarna. Deltagarna planerar dessutom själv sina måltider (samarbete med en annan scout eller inom patrullen är en god idé!). Alla tar med sin egen mat!

Förhandskrav: Deltagit i veckoverksamheten. Deltagaren måste även vara spejarscout eller äldre.

Utrustning: Tillräckligt varm sovsäck, liggunderlag, byteskläder, varma kläder, matkärl, kniv, mat.

Hygien: Tandtvätt

Inhiberingsgrunder: För få deltagare. OBS! Vädret påverkar ej!