Vad kostar medlemskap?

Sjöscoutkåren Sailors medlemskap för år 2023 kostar för medlemstyp 1, 80€ och för medlemstyp 2, 60€.

Medlemstyp 2 är en form av syskonrabatt som används av vår takorganisation Finlands svenska scouter. Mera info om medlemstyperna och förbundets avgifter(ingår i Sailors) hittar du här https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/ekonomi/medlemsavgift-till-forbundet/

I medlemsavgiften ingår medlemskap i våra takorganisationer HeSS (Helsingfors Svenska Scouter), FiSSc (Finlands Svenska Scouter) och FS (Finlands Scouter).

Medlemsavgiften till takorganisationer ger scouten bl.a. tidningen Scoutposten, scoutrabatt på Scandinavian Outdoor Store, utbildningsmöjligheter, reseunderstöd för scoututbildningar och scoutförsäkring (en andrahandsförsäkring). Mer om takorganisationernas medlemsförmåner hittar du här:
https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/medlemsformaner/
https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/scoutforsakring/

Medlemsavgiften fastställs till följande år under höstmötet.

Kåren uppbär även en inskrivningsavgift av nya scouter. Inskrivningsavgiften är 40€, och i den ingår bl.a. scouthalsduk och kårtröja.

Om du har frågor om medlemsavgiften eller på grund av diverse skäl inte har möjlighet att betala, kontakta Skeppsrådet eller någon av Skeppsrådets medlemmar. Det finns möjlighet att ansöka om befrielse från takorganisationers medlemsavgift, och mer info om det hittas här:
https://www.scout.fi/for-scouter/medlemstjanster/medlemsavgift/