Förbundslägret Nothamn VIII

Finlands svenska scouter (FISSC) Ordnar förbundslägret Nothamn VIII 27.7-3.8.2023 på Björnstrand i Kimito. Mera information hittas på lägerhemsidan: https://www.scout.fi/nu/nothamn-viii/for-deltagare/