Verksamhet på våren och sommaren

Denna information har även gått ut per mejl.

Kåren har fått vidare information från Finlands Scouter (FS) gällande slutet av våren och sommaren, och kårens styrelse (Skeppsrådet) har på måndag fattat beslut om hur kårens verksamhet kommer att se ut.

Alla kårens seglatser som ordnas före 30.6 är inhiberade. Skeppsrådet anser att det inte går att ordna seglatser enligt FS rekommendationer på ett säkert sätt. Det planerade dagslägret för vargungar kommer inte att ordnas, utan har inhiberats. Detta beslut fattade Skeppsrådet med samma grunder som för kårens egna kvällsseglatser. 

Vissa åldersgrupper fortsätter med onlinemöten i maj, och mer info fås av åldersgruppsansvariga. Under veckorna 23 och 24 ordnas åldersgruppsvis ett sista avslutande möte utomhus, där vi respekterar avstånden till varandra. Mer info kommer så snart som möjligt.

Den 1 augusti ordnar vi ett dagsläger som ännu är i planeringsskedet. 40 scouter kan delta, och anmälan öppnar nästa veckas måndag (18.5) och länken hittas i e-postmeddelandet eller under fliken Evenemang. Deltagaravgiften täcker maten under dagen (troligtvis lunch, mellanmål och middag).